حمل اثاثیه منزل در اصفهان | کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar


حمل اثاثیه منزل در اصفهان | کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

عنوان مقاله اسباب كشي منزل
دپارتمان اوج شيد
نويسنده زهرا بهرامي
تعداد كلمات 900 كلمه
زمان مطالعه 9 دقيقه

فهرست مطالب

[27] هو تی کی، یونگ تی. کنترل ترافیک تقاطع راه ?

[38] Maro´ti G. مدل های تحقیق در عملیات حمل اثاثیه منزل اصفهان!

[47] Sauder RL، Westerman WM. اعزام قطار به کمک?

[56] Wende D. Fahrdynamik des 1 Vieweg و Teubner; 2003Schienenverkehrs. ویرایش?

فهرست تصاوير

شکل 1 حمل اثاثیه منزل اصفهان

شکل 2 کارگر حمل اثاثیه منزل اصفهان

[27] هو تی کی، یونگ تی. کنترل ترافیک تقاطع راه ?

آهن با روش ها حمل اثاثیه منزل در اصفهان ی اکتشافی IEE Proceedings Electric Power Application 2001؛ 148 (1): 77-84.[28] Huerlimann D. Objektorientierte Modellierung von Infrastrukturelementen und Betriebsvorgangen¨ im Eisenbahnwesen. پایان نامه دکتری، ETH زوریخ; 2001.[29] Huisman D. برنامه ریزی یکپارچه و پویا وسیله نقلیه و خدمه. پایان نامه دکتری، موسسه Tinbergen، دانشگاه اراسموس روتردام; 2004.[ کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان 30] Hurlimann¨ G. Die Eisenbahn der Zukunft. پایان نامه دکتری، ETH زوریخ؛ ¨ 2006.[31] Iwnicki S. هندبوک دینامیک وسایل نقلیه راه آهن. مطبوعات CRC؛ 2006. شکل 1 حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان مي دهد.

[32] J حمل اثاثیه منزل در اصفهان ovanovic D، Harker PT. برنامه ریزی تاکتیکی عملیات ریلی: سیستم اسکن i. علوم حمل و نقل 1991؛ 25 (1): 46-64.[33] Komaya K. چارچوب یکپارچه شبیه سازی و برنامه ریزی در سیستم های راه آهن. کامپیوترها در صدرابار راه آهن III 1992: 611-22.[34] کرافت ER. یک روش انشعاب و محدود برای اعزام بهینه قطار. مجله انجمن تحقیقات کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان حمل و نقل 1987؛ 28:263-76.[35] Kuckelberg A. Mikroskopische Disposition spurgebunderer Verkehrsmittel unter Echtzeitbedingungen; 2011.[36] لامبروپولوس T. کاربرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسئله دیسپاچینگ بهینه. کامپیوترها در راه آهن هشتم 2002: 827-36.[37] Luthi¨ M. بهبود کارایی شبکه‌های راه‌آهن پرمصرف از طریق زمان‌بندی مجدد یکپارچه در زمان واقعی. پایان نامه دکتری، ETH زوریخ; 2009.

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 1 حمل اثاثیه منزل در اصفهان

[38] Maro´ti G. مدل های تحقیق در عملیات حمل اثاثیه منزل در اصفهان!

برای برنامه ریزی راه آهن نورد. پایان نامه دکتری، TU Eindhoven; 2006.[39] Mascis A, Pacciarelli D. زمان‌بندی کارگاه با محدودیت‌های مسدود و بدون انتظار. مجله اروپایی تحقیقات عملیاتی 2002؛ 143 (3): 498-517[40] Pachl J. بهره برداری و کنترل را کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان ه آهن. Mountlake Terrace، ایالات متحده آمریکا: VTD Rail Publishing; 2002. ISBN 0-9719915-1-0.[41] Padberg M. در مورد ساختار صورت صدرابار مجموعه چند وجهی بسته بندی. برنامه ریزی ریاضی 1973؛ 5:199-255.[42] پاسکال MMB. پیاده سازی و مقایسه تجربی k کوتاهترین مسیر بدون حلقه. 2006.[43] Priewaser J. اعزام در منطقه ایستگاه اصلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، ETH زوریخ؛ 2009.

[44] رودریگز جی. حمل اثاثیه منزل در اصفهان یک مدل برنامه‌ریزی محدودیت برای زمان‌بندی لحظه‌ای قطار در تقاطع‌ها. تحقیق حمل و نقل قسمت B 2007؛ 41 (2): 231-45.[45] رودریگز جی. مطالعه استفاده از منابع دولتی در مدلی مبتنی بر محدودیت برای مسیریابی و زمان‌بندی قطارها. در: Hansen IA، Radtke A، Pachl J، Wendler E، ویراستاران. مجموعه مقالات کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان سی دی رام دومین سمینار بین المللی مدلسازی و تحلیل عملیات راه آهن. آلمان: هانوفر 2007.[46] شاهین اول. کنترل ترافیک راه آهن و برنامه ریزی قطار بر اساس مدیریت تعارض بین قطار. تحقیق حمل و نقل قسمت B 1999؛ 33:511-34.

[47] Sauder RL، Westerman WM. اعزام قطار به کمک?

رایانه: پشتیبانی ت حمل اثاثیه منزل در اصفهان صمیم از طریق بهینه سازی رابط ها 1983؛ 13 (6): 24-37.[48] ​​Schrijver A. بهینه سازی ترکیبی. اسپرینگر; 2003.[49] Theeg G، Vlasenko S، ویراستاران. سیگنالینگ و قفل شدن راه آهن. Eurailpress;2009[50] Tornq کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان uis¨ J. مدیریت اختلال در ترافیک راه آهن. پایان نامه دکتری، موسسه فناوری بلکینگ; 2006.[51] Tornquist¨ J, Persson JA. مدیریت انحراف ترافیک قطار با استفاده از جستجوی تابو و بازپخت شبیه سازی شده. در: مجموعه مقالات سی و هشتمین کنفرانس بین المللی سالانه هاوایی در علوم سیستمی. 2005. ص. 1-10.شکل 2 کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان را نشان مي دهد.

[52] Tornquist¨ حمل اثاثیه منزل در اصفهان J, Persson JA. برنامه ریزی مجدد ترافیک راه آهن با مسیر N در هنگام اختلال. تحقیق حمل و نقل قسمت B: روش sadraabar شناسی 2007؛ 41 (3): 342-62.[53] Tucker A. یک آزمون کارآمد برای نمودارهای قوس دایره ای. SIAM Journal on Computing 1980;9(1):1-24.[54] Wegele S, Schnieder E. اعزام قطارها با ا کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان ستفاده از الگوریتم های ژنتیک. در: Hansen IA، Dekking FM، Goverde RMP، Heidergott B، Meester LE، ویراستاران. اولین سمینار بین المللی مدلسازی و تحلیل عملیات راه آهن. دلفت؛ 2005.[55] Weidmann U، Wichser J، Barth E، Bepperling S، Hoppner¨ S، Kirsch U. Zukunft Bahnhof Bern (ZBB). گزارش فنی، ETH زوریخ، موسسه برنامه ریزی و سیستم های حمل و نقل؛ 2009.

کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان | صدرابار | sadraabar

شکل 2 کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان

[56] Wende D. Fahrdynamik des 1 Vieweg و Teubner; 2003Schienenverkehrs. ویرایش?

. [به آلمانی]. شابک 9 حمل اثاثیه منزل در اصفهان 78-3-519-00419-6[57] Weymann F. Qualitat¨ von Heuristiken in der Disposition des Eisenbahnbe-triebs. پایان نامه دکتری، آخن: RWTH آخن; 2011.[58] زمستان ص. وضعیت فعلی و روندهای اخیر در راه آهن اروپامجله اروپایی تحقیقات عملیاتی 2007.[22] Geissler H. Frieden در اشتوتگارت. کارگر حمل اثاثیه منزل در اصفهان گزارش فنی، SMA and Partner AG، 2011. منتشر شده توسط /http://www.schlichtung-s21.de/S.[23] Ginkel A, Schobel¨ A. منتظر ماندن یا عدم انتظار؟ مشکل مدیریت تاخیر دو معیار در علم حمل و نقل حمل و نقل عمومی 2007؛ 41 (4): 527-38.

[29] Huisman D. برنامه ریزی یکپارچه و پویا وسیله نقلیه و خدمه. پایان نامه دکتری، موسسه Tinbergen، دانشگاه اراسموس روتر sadraabar دام; 2004.[30] Hurlimann¨ G. Die Eisenbahn der Zukunft. پایان نامه دکتری، ETH زوریخ؛ ¨ 2006.[31] Iwnicki S. هندبوک دینامیک وسایل نقلیه راه آهن. مطبوعات CRC؛ 2006.[32] Jovanovic D، Harker PT. برنامه ریزی تاکتیکی عملیات ریلی: سیستم اسکن i.

علوم حمل و نقل 1991؛ 25 (1): 46-64.[33] Komaya ?

  1. K. چارچوب یکپارچه شبیه سازی و برنامه ریزی در.

سیستم های راه آهن. کامپیوترها در راه آهن?

III 1992: 611-22.[34] کرافت ER. یک روش .

انشعاب و محدود برای اعزام بهینه قطار. مجله?

انجمن تحقیقات حمل و نقل 1987؛ 28:263-76.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.