باربری اصولی - شرکت اسباب کشی در اصفهان

باربری اصولی - شرکت اسباب کشی در اصفهان - صدرابار


شرکت اسباب کشی در اصفهان و مواردی در مورد آن که در این مقاله مشاهده خواهید کرد. استفاده از شبکه را نشان می دهد. هر دو سرویس بیش از 88٪ در همه پاها استفاده بالایی دارند، در حالی که سرویس EBS به طور کامل استفاده می شود. چالش اصلی در عملیات کشتیرانی باربری در اصفهان لاینر در جدول 11 نیز مشخص شده است. به طور متوسط، 4.95٪ از استفاده از حمل و نقل تجهیزات خالی ناشی می شود. در برخی از پاها، حتی بیش از 23 درصد از ظرفیت برای جابجایی ظروف خالی استفاده می شود.

اگرچه هیچ هزینه ای مستقیماً به جابجایی تجهیزات خالی مرتبط نیست (به جز هزینه های لیزینگ که در مدل ما مستثنی شده اند)، توانایی حمل و نقل کانتینرهای باردار سودآور کاهش می یابد. این مدل سعی می کند کانتینرها را به گونه ای مسیریابی کند که کانتینرهای تخلیه نشده برای سرویس دهی به جریان های بار دیگر استفاده شوند و تعادل کانتینر خالی را در هر بندر انجام دهد.

فهرست مطالب در مورد شرکت اسباب کشی در اصفهان

شرکت اسباب کشی و قیمت گذاری محموله های جدید

هنگامی که یک کانتینر از جریان محموله جدید حمل می شود

جدول 12 حاشیه مشارکت مورد نیاز برای حمل یک کانتینر

شرکت اسباب کشی و در عمل در مورد محموله های جدید

نتایج نشان ‌داده ‌شده در جدول 12 همچنین در نشان می‌دهد

تحقیقات آینده را می توان برای حل نمونه های بزرگتر

نتیجه گیری

فهرست تصاویر

حمل اثاثیه منزل 1 کارتن اسباب کشی

حمل اثاثیه منزل 2 ماشین باربری

حمل اثاثیه منزل 3 باربری آسان

با کاهش زمان حمل و نقل مورد نیاز، هزینه های پناهگاه افزایش می یابد زیرا کشتی ها سریع تر حرکت می کنند. به نوبه خود، حجم کانتینر کاهش می یابد زیرا حمل و نقل کانتینر به طور فزاینده ای بی سود می شود. در عملیات، حامل های لاینر سعی می کنند حجم منظمی را با فرستنده مذاکره کنند. با این حال، آنها ممکن است برخی از قراردادها را برای حمل و نقل محموله های سودآور رد کنند. همچنین می توانید از تعرفه باربری اصفهان به مشهد دیدن فرمایید.

عنوان شرکت اسباب کشی در اصفهان
نویسنده شریعتی
دپارتمان اوج شید
تعداد کلمات 1556 کلمه
زمان مطالعه 15 دقیقه

فرض کنید که حامل متعهد به حمل درصدی از بار مورد توافق (قراردادی) (100٪، 99٪، 95٪ و غیره) است. در مثال بالا، محموله نقطه‌ای فقط در صورتی قابل حمل است که مدل به محدودیت‌های آن محدود نباشد (نگهداری زمان رفت و برگشت، نگه داشتن ظرفیت‌ها و غیره). سرویس NOS همچنان بیش از 10 درصد ظرفیت مازاد را فراهم می کند. در ادامه حمل اثاثیه منزل 1 را مشاهده کنید.

شرکت اسباب کشی در اصفهان و قیمت گذاری محموله های جدید

در این بخش پیشنهاد حمل و نقل جدید برای باربری در اصفهان در نظر گرفته شده است. یک فرستنده می خواهد 50 کانتینر را از Ålesund، نروژ (NOAES) به گوتنبرگ، سوئد (SEGOT) به طور منظم و هفتگی حمل کند. این سوال مطرح می شود که چگونه می توان قیمت p را برای هر ظرف تعیین کرد. هزینه جابجایی کانتینر LINER-LIB 2012s برای هر کانتینر 683.90 دلار آمریکا برای Ålesund و 246.54 دلار برای گوتنبرگ است. تنها با توجه به هزینه های جابجایی، اپراتور باید قیمت را حداقل 930:50 دلار آمریکا تعیین کند. با این حال، مدل تخصیص بار ما می تواند بینش عمیق تری در مورد قیمت گذاری ارائه دهد.

کارتن اسباب کشی - شرکت اسباب کشی در اصفهان

کارتن اسباب کشی – شرکت اسباب کشی در اصفهان – صدرابار

حمل اثاثیه منزل 1 کارتن اسباب کشی

هنگامی که یک کانتینر از جریان محموله جدید حمل می شود

سرعت سرویس NOS باید افزایش یابد. در این مثال ساده، خروجی شرکت اسباب کشی در اصفهان پورت روی مقدار ثابت 50 حرکت کانتینر در ساعت تنظیم شده است. یک کانتینر از جریان محموله جدید، مدت بندر در السوند و گوتنبرگ را 1.2 دقیقه افزایش می دهد. این باعث کاهش مدت زمان در دریا برای سه پایه اتصال السوند به گوتنبرگ می شود. اگر فرستنده به سطح خدمات خاصی برای محموله نیاز نداشته باشد، متصدی حمل باید افزایش مدت زمان مکالمه بندر 2.4 دقیقه در هر کانتینر را با افزایش سرعت در یک یا چند پایه جبران کند. پاهایی که برای شتاب انتخاب می شوند به فاصله آنها نیز بستگی دارد زیرا هزینه پناهگاه بر حسب روز در دریا محاسبه می شود.

در عمل، فرستنده معمولاً به حداکثر زمان ترانزیت برای شرکت اسباب کشی در اصفهان محموله نیاز دارد. بسته به این سطح خدمات، شرکت مخابراتی باید برنامه خدمات خود را برای برآورده کردن مدت زمان تنظیم کند. مشکل از نحوه قیمت گذاری سطوح مختلف خدمات ناشی می شود. برای مثال در دست، حداقل زمان حمل و نقل 2.4 روزه را می توان به فرستنده پیشنهاد کرد اگر محموله باقیمانده باید حمل شود.

جدول 12 حاشیه مشارکت مورد نیاز برای حمل یک کانتینر

در سطوح مختلف خدمات و نرخ های تعهد متفاوت را نشان می دهد. سطح خدمات زمان ترانزیت مورد نیاز فرستنده را توصیف می کند و تعهد مقدار محموله ای که قبلاً حمل شده است را تعیین می کند. سپس از حمل اثاثیه منزل 2 را ببینید.

خدمت شود. حاشیه سهم (CM) قیمت هر واحد مورد نیاز برای جبران هزینه حمل و نقل است. در ستون اول، تمام محموله‌هایی که در راه حل بهینه حمل می‌شوند همچنان باید به حمل و نقل ادامه دهند. در صورت سرویس دهی بالا، برنامه باید فشرده تر برنامه ریزی شود و سرعت روی پاهای سرویس NOS باید افزایش یابد. این منجر به هزینه نسبتاً بالا و قیمت بالا می شود. حاشیه سهم برای جبران هزینه های حامل ها با کاهش زمان حمل و نقل به دلیل افزایش سرعت نسبتاً کم کاهش می یابد. سطوح خدمات بین Ålesund و گوتنبرگ 2.6 روز یا کمتر به CM های بالاتر برای حمل و نقل نیاز ندارد.

تجهیزات اسباب کشی - شرکت اسباب کشی در اصفهان

تجهیزات اسباب کشی – شرکت اسباب کشی در اصفهان – صدرابار

حمل اثاثیه منزل 2 ماشین باربری

شرکت اسباب کشی در اصفهان و در عمل در مورد محموله های جدید

نتایج نشان می‌دهد که هرچه شرکت حامل بیشتر بتواند قراردادهای موجود را نقض کند، حاشیه مشارکت بیشتر کاهش می‌یابد. نقض قراردادهای موجود به این معنی است که متصدی حمل و نقل محموله یک فرستنده را رد می کند (نرخ تعهد کاهش می یابد). مدت بندر و باربری در اصفهان هزینه پناهگاه کاهش می یابد و هزینه حمل و نقل محموله جدید کاهش می یابد. از طرفی افزایش سطح خدمات مورد نیاز نیز باعث افزایش حاشیه مشارکت در تمامی موارد می شود. باید در نظر داشت که پذیرش محموله جدید نیز برنامه زمانی را تغییر می دهد

حاشیه مشارکت (CM) به دلار آمریکا برای سطوح مختلف خدمات شرکت اسباب کشی در اصفهان و نرخ تعهد یک کانتینر اضافی از Ålesund به گوتنبرگ. تغییر محموله های حمل شده به طور قابل توجهی به این معنی است که مدت زمان بندر و دریا و در نتیجه روزهای ورود به بنادر تغییر می کند. این باید با فرستنده‌هایی که باید موجودی‌های خود را با روزهای ورود و مقصد تنظیم کنند، در میان گذاشته شود. بنابراین، تغییرات و حاشیه مشارکت فقط در مقادیر نسبتاً کوچک (حاشیه ای) قابل اجرا هستند. در ادامه از حمل اثاثیه منزل 3 دیدن فرمایید.

نتایج نشان ‌داده ‌شده در جدول 12 همچنین در نشان می‌دهد

که یک شرکت حامل چند گزینه برای رسیدگی به جریان‌های شرکت اسباب کشی در اصفهان محموله جدید دارد که در طراحی شبکه در نظر گرفته نشده‌اند. از دیدگاه یک فرستنده، بسیار بعید است که قیمت 2581 دلار آمریکا برای چنین مسافت حمل و نقل کوچکی پرداخت شود. علاوه بر این، زمان حمل و نقل کمتر از 2.4 روز تنها با طراحی مجدد شبکه قابل ارائه است. به طور کلی، حامل می تواند 2.5 روز برای حمل و نقل 50 کانتینر درخواستی در هفته به فرستنده پیشنهاد دهد.

باربری آسان - شرکت اسباب کشی در اصفهان

باربری آسان – شرکت اسباب کشی در اصفهان – صدرابار

حمل اثاثیه منزل 3 باربری آسان

در این مقاله، مسئله تخصیص محموله با استفاده از یک برنامه عدد صحیح مختلط، با سرعت‌های وابسته به پا و زمان‌های حمل و نقل گسترش یافته است. این مدل را می توان برای ارزیابی شبکه های لاینر و تعیین قیمت برای محموله های جدید با سطوح خدمات مختلف استفاده کرد.

ما تحلیلی از زمان اجرا مدل برای سه نمونه LINER-LIB با استفاده شرکت اسباب کشی در اصفهان از حل‌کننده عدد صحیح مختلط Gurobi ارائه کردیم. تعدادی از شبکه‌ها را می‌توان در عرض 30 دقیقه تا حد بهینه حل کرد، در حالی که شبکه‌های باقی‌مانده عمدتاً به شکاف‌های قابل قبول برای برنامه‌ریزی استراتژیک حل می‌شوند. علاوه بر این، ما ارزش مدل خود را برای سناریوهای “چه می‌شد اگر” از طریق مطالعه موردی نشان دادیم.

تحقیقات آینده را می توان برای حل نمونه های بزرگتر

چالش می‌تواند تخمین مسیرهای کانتینری سودآور با توجه به محدودیت‌های ظرفیت باشد. یکی دیگر از توسعه‌های جالب مشکل ما این است که اطلاعات همگام‌سازی را برای برنامه‌های پیش‌فرم به‌دست‌آمده اضافه کنیم. با کمک این اطلاعات می توان تاخیر واقعی عملیات حمل و نقل و پنجره های اسکله را محاسبه کرد.

نتیجه گیری در زمینه شرکت اسباب کشی در اصفهان

نویسندگان مایلند از بریت دانگارد بروئر برای نظراتش در مورد پیش نویس اولیه این اثر و حمایت از LINER-LIB تشکر کنند. ما از PC2 در دانشگاه پادربورن برای استفاده از خوشه OCuLUS تشکر می کنیم. ما همچنین از داوران ناشناس برای نظرات خود در مورد این مقاله تشکر می کنیم، زیرا آنها امضا کرده اند.

سوالات متداول

حمل اثاثیه مناسب چگونه می تواند صورت گیرد؟

می توان از یک باربری مناسب برای این کار استفاده کنیم.

چرا استفاده از وسایل ضربه گیر در بین کارتن ها لازم است؟

زیرا از تکان خوردن شدید آن ها جلوگیری می کند.

چگونه یک باربری معتبر و با اطمینان را تشخیص دهیم؟

باربری باید دارای بیمه و بارنامه باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *